GAYEMİZ

  • Kendi kültür, medeniyet ve manevi değerlerimizin farkına varmak, bunları aktarmaya çalışarak bir farkındalık oluşturmak,
  • Kültürlerarası farklılıkları idrak etmek ve bu hususta yetkinlik elde etmek,
  • Kültürlerarası  İletişim teknikleri üzerine çalışmak ve eğitimler almak,
  • Kültürlerarası İletişim sağlayabileceğimiz ortamlar oluşturmak ve var olan ortamların/mekanların gönüllülerce kullanımını sağlamak