Merkezimiz, İslamofobi ile mücadele etmeyi ana hedeflerinden biri olarak belirlemiş ve yapılan faaliyetler etkinliğini kanıtlamıştır.

Bu amaçla merkezimizin faaliyet gösterdiği tarihi camilerde ve tanıtım merkezlerinde yabancı turistlere cami tanıtımı yaparken İslamiyet hakkında gerçek ve güvenilir bilgiler verilmekte ve özellikle olumsuz medya propagandasından kaynaklanan sorular yanıtlanmaktadır. Bu tanıtım faaliyetlerinde “role modelling” denilen yöntem kullanılarak anlatılan konular sadece teorik düzeyde kalmayıp sunucuların kendi tecrübeleri ve günlük hayattan şahsi örneklerle zenginleştirilmektedir. Böylelikle eğitimli, iyi derecede dil hakimiyeti olan, etkili iletişim becerilerine sahip ve İslamiyet’i şahsi hayatında yaşayan örneklerle bir kısım medyanın çizdiği olumsuz imaj eleştiriye açılmaktadır.

Yapılan faaliyetler yerli ve yabancı binlerce ziyaretçilerin umumen takdir ve tahsinine mazhar olmuştur. Bu takdirler ziyaretçi defteri, video röportajları, email ve tripadvisor.com yorumları şeklinde kayıt altına alınmıştır.