Publising News: Bulgarian Qur’an Translation

5.000 copies of Bulgarian Qur’an Translation  printed by Center for Cross-cultural Communication to be distributed in mosques in Edirne, Istanbul and Bulgaria.

We would like to express our sincere appreciation to Prof. Tzvetan Tzvetanov, Translator of The Holy Qur’an and Vedat Ahmed, Deputy Grand Mufti of  Bulgaria.

 

Центъра за междукултурна комуникация осъществи печата на 5000 екземпляра Коран-и Керим, преведен на български език.Те ще се раздават безвъзмездно в джамиите на Истанбул,Одрин и България.